Likwidacja spółkiPostanowienie o likwidacji


Na wniosek Zarządu PPU „Trans-Energo” S.A.w Radomiu o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2012r., Sygn. Akt V GU 46/12 postanowił
zabezpieczyć majątek dłużnika PPU „Trans-Energo” S.A. w Radomiu poprzez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Waldemara Kowalskiego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy z dnia 22 listopada 2012r. został zmieniony sposób prowadzenia upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego PPU „Trans-Energo” S.A. Syndykiem masy upadłości PPU „Trans-Energo” S.A. w Radomiu ustanowiono Pana Waldemara Kowalskiego.
O firmie

Elektroenergetyka i telekomunikacja - w tym jesteśmy mocni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TRANS-ENERGO" S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Radomiu swoją działalność prowadzi od 1990r.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wykonawstwie systemów zasilania elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, remontach urządzeń sieci rozdzielczych, systemach sterowania i automatyki, wykonawstwie sieci strukturalnych i systemów ochrony obiektów przemysłowych.

Podstawowymi odbiorcami naszych usług jest energetyka zawodowa, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego, chemicznego oraz samorządy gminy. Szeroki zakres prowadzonej działalności, wysoki profesjonalizm i fachowość pracowników, jak również wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoki poziom oferowanych usług.

P.P.U. "TRANS-ENERGO" S.A. jest firmą o wyraźnie określonych celach, które realizowane są na bieżąco i będą wykonane w latach przyszłych. Wdrożona w przedsiębiorstwie polityka jakości stanowi gwarancję rozwoju i efektywności przedsiębiorstwa, jak również zapewnia wysoki poziom oferowanych usług.

Zarządzamy organizacją, procesami i zasobami poprzez system jakości zgodny z normą PN-ISO 9001:2001. Systematycznie określamy bieżące cele jakościowe, zapewniamy środki umożliwiające ich osiąganie i oceniamy stopień ich realizacji. Badamy wymagania klientów oraz doskonalimy ich obsługę. Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą.